Издания:

XIII-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2019

XII-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2018

XI-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2017

X-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2016

IX-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2015

VIII-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2014

VII-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2013

VI-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2012

V-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2011

IV-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2010

III-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2009

II-ри международен фестивал „Черната кутия” - 2008

I-ви международен фестивал „Черната кутия” - 2007